U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE (ODVOZ KRUPNOG OTPADA PO MZ)

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se u periodu  od 04.05.2020. godine, do 15.05.2020. godine,  u redovnim terminima  odvoza smeća vršiti odvoz krupnog otpada u prigradskim MZ na području općine Lukavac.

Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati i sanitarni uzređaji.

Korisnici usluge odvoza smeća dužni su na dan odvoza krupni otpad odložiti pored posuda za kućno smeće.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski otpad, šut, šljaka, podrumsko smeće kao i otpad iz bašta i dvorišta.