U službi građana općine Lukavac
Obavještenje za potrošače vode

Obavještavamo potrošače pitke vode iz gradskog vodovoda Lukavac da voda iz ne zadovoljava kvalitetu propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Voda se može koristiti za higijensko-sanitarne potrebe. Uzrok su izrazito nepovoljne vremenske prilike zbog kojih je na području općine Lukavac proglašeno stanje elementarne nepogode.