U službi građana općine Lukavac
Obavještenje za korisnike usluge odvoza smeća

Obavještavamo vas da J.P.”Rad” trenutno nije u mogućnosti pružati uslugu odvoza smeća na području općine Lukavac. Razlog je poplava i formiranje jezera na putnoj komunikaciji Huskići-deponija Potočari. Uposlenici našeg preduzeća i Rudnika “Mramor” poduzimaju sve radnje na sanaciji poplavljenog područja. O novim detaljima blagovremeno ćemo vas obavještavati.