U službi građana općine Lukavac

Obavještavamo sve korisnike da smo u završnim pripremama za sezonu grijanja 2020/21. godine. Vrelovodni sistem je ispitan u cjelosti i spremni smo za početak sezone grijanja. Tehnološka proba će početi u toku današnjeg dana 12.10.2020.godine. Dijelovi sistema centralnog grijanja grada Lukavca će se zagrijavati po  poroceduri tehnološke probe centralnog grijanja. Ukoliko ne bude većih problema tehničke prirode kompletan sistem će bit stabilan u narednih 24-48 sati.

Podsjećamo korisnike usluge centralnog grijanja da je prema zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrade održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom treba obratit njima.