U službi građana općine Lukavac
Obavještenje korisnicima komunalnih usluga

Pozivaju se korisnici komunalnih usluga koji imaju neizmirenih obaveza po osnovu izvršenih usluga odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije, da iste izmire u što kraćem roku, obzirom da J.P. „RAD“ Lukavac pokreće sudske postupke počev od 01.09.2015. godine. Izmirenjem svojih obaveza korisnici će, pored kamate, izbjeći i nepotrebne sudske troškove.
Obavještavamo korisnike centralnog grijanja koji nisu izmirili svoje obaveze, da je J.P. „RAD“ Lukavac, zbog svojih finansijskih obaveza prema Elektroprivredi BiH d.d., prinuđeno isključiti sa sistema grijanja one korisnike koji ne izmiruju svoje obaveze.
Takođe, upozoravamo korisnike komunalnih usluga, odnosno dužnike da će, zbog velikih dugovanja koja imaju prema J.P. «RAD» Lukavac, biti dovedeno u pitanje normalno snabdijevanje vodom i toplotnom energijom, obzirom da J.P. «RAD» Lukavac nije u mogućnosti ispunjavati obaveze koje ima prema isporučiocima vode i toplotne energije
Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.