U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA CENTRALNOG GRIJANJA

OBAVJEŠTENJE:

Obavještavaju se korisnici centralnog grijanja da će distributer toplotne energije J.P. ”RAD” d.o.o.  Lukavac vršiti dopunu kućnih instalacija od 21.09.2021. godine. Mole se korisnici i upravitelji zgrada da izvrše pregled svojih instalacija i dovedu u ispravno stanje kako bi sezona grijanja krenula na vrijeme.

J.P ”RAD” d.o.o. Lukavac ne snosi nikakvu odgovornost i troškove za nastalu štetu ukoliko dođe do kvara na kućnim instalacijama centralnog grijanja.