U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE/HIDRANT

Odlukom o vodosnabdijevanju članom 34. definisanio je:

Neovlaštenim licima je zabranjeno da otvaraju i zatvaraju vodovodne armature, instalacije, hidrante i ostale uređaje, osim u slučajevima kada je to nužno u cilju sprječavanja šteta većih razmjera (požar i sl).

Zabranjeno je uništavanje, oštećivanje ili neovlaštena upotreba hidranata u vlastite potrebe (pranje automobila ili privatnih površina i prostora).

Protiv lica koja se ne budu pridržavala odredbi donesenih Odlukom o vodosnabdijevanju biti će proveden inspekcijski nadzor.