U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE (ugradnja individualnih mjerila toplotne energije)

Kao posljedica donesene odluke Općinskog vijeća Lukavca o izmjenama Odluke o snabdijevanju toplotnom energijom na području općine Lukavac (“Službeni glasnik općine Lukavac”, broj: 5/20), u relativno kratkom razdoblju podnesen je veliki broj zahtjeva korisnika usluge isporuke toplotne energije za ugradnju individualnih mjerila toplotne energije u kolektivnim stambeno-poslovnim objektima.

Podnosiocima zahtjeva iz novoizgrađenih kolektivnih stambeno-poslovnih objekata (Luciana B2 i B3, AAM 1), u kojima su već stvorene pretpostavke za mjerenje potrošnje energije putem odgovarajućeg mjerila toplotne energije, izdata je načelna energetska saglasnost u kojoj su utvrđeni opšti i tehnički uslovi za nabavku i ugradnju individualnih mjerila toplotne energije.

Napominjemo da je nekoliko kolektivnih stambeno-poslovnih objekata u Lukavcu  priključeno na sistem grijanja, kod kojih se obračun utrošene toplotne energije vrši očitanjem stanja na ugrađenim individualnim mjerilima toplotne energije.

Obavještavamo korisnike usluge isporuke toplotne energije da je u proceduri donošenje  Pravilnika o opštim i tehničkim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije, na koji saglasnost daje Općinsko vijeće Lukavac.

J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac će u skladu sa opštim i tehničkim uslovima rješavati zahtjeve pristigle od strane predstavnika etažnih vlasnika kolektivnih stambeno-poslovnih objekata starije gradnje. Zbog velikoj broja pristiglih zahtjeva, stepena složenosti poslova na izdavanju načelne saglasnosti, odnosno utvrđivanju tehničkih uslova za ugradnju zajedničkih i individualnih mjerila toplotne energije za svaku pojedinačnu zgradu/ulaz starije gradnje, te potrebno vijeme za izvođenje radova, nije realno očekivati da predmetni zahtjevi budu riješeni do početka tekuće sezone grijanja.

Obavještavamo korisnike da J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac nije u mogućnosti postupati po pojedinačnim zahtjevima etažnih vlasnika iz kolektivnih objekata, te da su isti dužni ovlastiti određeno lice kao predstavnika (u slučaju da nemaju izabranog Upravitelja), koji će zastupati njihove interese u postupku pribavljanja energetske saglasnosti davaoca usluge za zgradu/ulaz u cjelini.