U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE (COVID-19)

Postupajući po zakljućcima Vlade Federacije BiH sa 214. sjednice održane dana 17.03.2020. godine, i naredbe direktora J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac broj: 02-10-883/20 od 17.03.2020. godine, a u cilju sprečavanja pojave i eventualnog prenošenja korona virusa (COVID-19), obavještavamo korisnike usluge o sljedećem:

Šalteri naplatne službe će radit po uobičajenom radnom vremenu, ali će ulazak strankama radi plaćanja usluga biti omogućen samo na način da ulaze po dvije stranke istovremeno, uz propisanu distancu od 1 metar minimalno.