U službi građana općine Lukavac
Obavještenje

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je maksimalnim zalaganjem Uprave J.P. “RAD” Lukavac omogućen početak sezone grijanja 2015/2016. godina.
U cilju zaštite korisnika koji redovno izmiruju svoje obveze te zaštite i očuvanja stabilnog poslovanja J.P. “RAD” Lukavac, sa JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo biće potpisan reprogram o izmirenju obaveza za prethodnu sezonu grijanja, uz obavezu plaćanja dospjelih obaveza po osnovu isporučene toplotne energije za tekuću sezonu grijanja 2015/2016, čime će se stvoriti dodatni troškovi u poslovanju ovog preduzeća u vidu kamata.
Na osnovu evidencije koju je vodila nadležna služba u preduzeću, izvršit će se obračun i fakturisanje utrošene toplotne energije u mjesecu oktobru 2015. godine. Prilikom obračuna neće se uzeti u obzir dani u kojima nije bilo isporuke iste.
Obavještavamo korisnike da će J.P. „RAD“ Lukavac početi sa aktivnostima na isključenju korisnika centralnog grijanja koji imaju dugovanja u cilju zaštite osnovne funkcije preduzeća, povećavanja naplate kao i zaštite korisnika centralnog grijanja koji redovno izmiruju svoje obaveze za pruženu uslugu zagrijavanja.

U cilju redovnog izmirenja dospjelih obaveza prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo po osnovu isporučene toplotne energije za tekuću sezonu grijanja 2015/2016 i obaveza po osnovu potpisanog reprograma za ranija dugovanja, ponovo pozivamo korisnike da redovno izmiruju svoje obaveze.