U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE

Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove od 01.10.2019. godine, privremeno je zabranjeno J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac obavljanje djelatnosti pružanja trgovačke usluge tržnice-pijace u Lukavcu, ul. Partizanski put bb (sedmična pijaca), zbog čega obavještavamo javnost da sedmičma pijaca koja se održava svakog ponedeljka neće biti organizirana do ispunjavanja zakonom propisanih uslova za obavljanje navedene trgovačke usluge.