U službi građana općine Lukavac
OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo građane korisnike usluga J.P. ”RAD” Lukavac vezano za odvoz smeća o slijedećem:

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu.

U članu 108 ove odluke definisano je da se kućnim smećem smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, gražama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za kućno smeće.

Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, šljaka, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama kao i drugi otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

S tim u vezi pozivamo građane koji u zimskom periodu imaju veće količine šljake – pepela, a koja ne spada u kućno smeće na sklapanje ugovora o odvozu istog. U protivnom svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu) neće biti odvezena.

Za detaljnije informacije obratiti se nadležnoj službi J.P. ”RAD” Lukavac pozivom na telefon broj: 035/555-096.