U službi građana općine Lukavac
Obavještenje

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE KOMUNALNIH USLUGA DA JE U TOKU AKCIJA ISKLJUČENJA SA SISTEMA GRIJANJA I VODOVODNE MREŽE ONIH KORISNIKA USLUGE KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZE.

PONOVNO PRIKLJUČENJE KORISNIKA IZVRŠIĆE SE NA NJIHOV PISMENI ZAHTJEV UZ OBAVEZU PLAĆANJA SVIH OBAVEZA PREMA J.P. „RAD“ LUKAVAC KAO I TROŠKOVA ISKLJUČENJA I PONOVNOG PRIKLJUČENJA.

KORISNIK KOJI JE ISKLJUČEN SA SISTEMA GRIJANJA I VODOVODNOG SISTEMA DUŽAN JE OMOGUĆITI RADNICIMA J.P. „RAD“ LUKAVAC POVREMENE KONTROLE. UKOLIKO SE U POSTUPKU KONTROLE UTVRDI DA SE KORISNIK NEOVLAŠTENO PRIKLJUČIO NA SISTEM GRIJANJA ILI VODOVODNI SISTEM ILI NE DOZVOLJAVA IZVRŠENJE KONTROLE, PROTIV TAKVOG KORISNIKA BIĆE PODNESENA PRIJAVA NADLEŽNOJ INSPEKCIJI.

J.P. „RAD“ LUKAVAC NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA POSLJEDICE KOJE PROISTEKNU ZBOG ISKLJUČENJA KORISNIKA.

ISTOVREMENO SE ZAHVALJUJEMO KORISNICIMA KOJI REDOVNO PLAĆAJU SVOJE OBAVEZE.