U službi građana općine Lukavac
Obavještenje

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da J.P. “RAD” Lukavac pokreće sudske postupke protiv korisnika komunalnih usluga koji imaju dugovanja nastala od 01.08.2015. godine.
Pozivamo sve korisnike usluga odvoza smeća, isporuke vode i toplotne energije, da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima plaćanja zakonskih zateznih kamata i sudskih troškova te kako bi izbjegli posljedice izvršenja, kako na pokretnim stvarima i novčanim sredstvima izvršenika ( plaća, penzija isl.), tako i na nekretninama.
Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.