U službi građana općine Lukavac
Odvoz krupnog otpada (obavještenje)

Obavještavamo građane-korisnike usluge odvoza kućnog smeća, da će se od 16.04.2021 do 23.04.2021. godine vršiti odvoz krupnog otpada na području Lukavac grada. Mole se građani da krupni otpad odlože pored kontejnera za kućno smeće. Za individualne stambene objekte u ulici Kulina bana punkt za prikupljanje otpada biti će prostor bivše pijace, u ul. Milerova preko puta Vile, u ul. Slatina bivši poligon.

Krupnim otpadom se smatraju: dijelovi namještaja, kućanski aparati, sanitarni uređaji i sl. Korisnici koji ne odlože krupni otpad na gore navedeni datum dužni su o svom trošku platiti odvoz krupnog otpada.

Napomena: U krupni otpad ne spada, građevinski materijal, šut, i sl. Isti će se voziti po zahtjevu i o trošku vlasnika.