U službi građana općine Lukavac
Obavijest o slučaju u zgradi Luciana L2

J.P.”Rad” Lukavac želi javno demantirati tekst u kome se stavljaju u kontekst krivca za poplavu u zgradi Luciana L2, koja se nalazi u Milerovoj ulici. U vezi s time želimo upoznati građane o sljedećim činjenicama:

– Poplava se dogodila zbog nelegalnog pripajanja na vodovodnu mrežu Alić Hameda, stanara ove zgrade. Radi se o osobi koja za komunalne usluge duguje preko 2 000 KM. Dugovanja ovoga korisnika se svakodnevno povećavaju, ali on kontinuirano koristi komunalne usluge i kontinuirano ih ne plaća.  Protiv njega je J.P.”Rad” pokrenulo sve zakonom propisane sankcije.To uključuje i isključivanja sa vodovodne mreže u više navrata tokom protekle dvije godine. O ovom slučaju J.P.”Rad” Lukavac je obavijestilo Službu za inspekcijske poslove Općine Lukavac. Oni su boravili na terenu i to još tokom 2012. godine, ali do danas nismo dobili nikakvu informaciju o eventualnom sankcionisanju Alić Hameda. Istovremeno on se više puta nelegalno pripajao na vodovodnu mrežu i tako koristio vodu bez obaveze da je plaća. To je uradio na način da je uništio ormarić i izvršio ostale tehničke preinake, te se uz postavljanje gumenog crijeva nastavio potpuno nelegalno snabdijevati vodom. Time je prekršio Zakon o komunalnim djelatnostima TK i ugrozio svoje komšije.

– J.P.”Rad” Lukavac u ovom je slučaju postupalo u skladu sa pomenutim zakonom, koji propisuje obaveze i prava  davoca, ali I korisnika komunalnih usluga.U cilju bolje informisanosti građana Lukavca podsjećamo na neke odredbe ovog zakona:

Član 16:

 (1) Davalac komunalne usluge ne može uskratiti komunalnu uslugu osim u slučaju da korisnik:

a)      izvrši isključenje na komunalnu mrežu bez prethodno pribavljenjog odobrenja,

b)      koristi uslugu protivno propisima ili ugovoru,

c)       neosnovano ometa druge korisnike usluga,

d)      ne plati iskorištenu komunalnu uslugu u ugovorenom roku

e)      nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcije) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način.

Član 18:

(1) Vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je omogućiti davaocu komunalne usluge intervenciju na izgrađenoj komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima uz obavezu davaoca komunalne usluge da nadoknadi štetu ili otkloni posljedice izvršene intervencije.

(2) Davalac komunalne usluge je dužan otkloniti posljedice izvršene intervencije najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka intervencije.

(3) Zabranjuje se neovlaštenim licima bilo kakva intervencija na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima.

Član 22:

 Obveznik plaćanja cijene komunalne usluge za pruženu uslugu je vlasnik nekretnine ili korisnik kada je to vlasnik ugovorom prenio na korisnika.

Član 41:

(1)Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice kao korisnik komunalne usluge:

a)      ako izvrši neovlašteno priključenje na komunalnu infrastrukturu,

b)      ako koristi komunalnu uslugu protivno propisima ili ugovoru,

c)       ako neosnovano ometa druge korisnike komunalnih usluga,

d)      ako nenamjenski koristi komunalnu uslugu u vrijeme otežanog snabdijevanja, odnosno snabdijevanja uz ograničenje potrošnje (redukcije) o čemu je korisnik blagovremeno obaviješten na odgovarajući način,

e)      ako spriječi davaoca komunalne usluge da interveniše na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima,

f)       ako neovlašteno interveniše ili dopusti intervenciju na komunalnoj infrastrukturi i postrojenjima.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice pravnog lica novčanom kaznom od 200,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom od 200 KM do 1.000 KM.

– Sva dokumentacija u vezi sa aktivnostima našeg preduzeća u slučaju Alić Hameda bit će data na uvid redakciji portala Soda Live.

– J.P. „Rad“ Lukavac poziva nadležne inspekcijske organe da hitno intervenišu u ovom i drugim sličnim slučajevima, odbor etažnih vlasnika zgrade u Milerovoj  da Alić Hameda sankcionišu u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima, a građane Lukavca da ukoliko primjete slučajeve nelegalnog priključenja odmah obavijeste Službu za inspekcijske poslove i J.P. „Rad“ Lukavac.