U službi građana općine Lukavac
Obavijest o novom terminu rada naplatnih šaltera i obustavi fakturisanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu preduzeća

J.P. RAD d.o.o. Lukavac je u skladu sa zaključkom Kriznog štaba preduzeća poduzelo preventivne mjere na zaštiti zdravlja potrošača i svojih radnika te obavještava javnost o sljedećem:

– Rad sa strankama obavljat će se na naplatnim mjestima u ulici Mehmedalije Maka Dizdara (Lukavac Grad), u ulici Muhameda Hevaia Uskufija (Lukavac Mjesto)

i to u vremenu od 8,00 do 13,00 sati. U Direkciji preduzeća radno vrijeme sa strankama ostaje nepromijenjeno. Stranke se mole da poštuju preporučenu mjeru međusobnog fizičkog rastojanja od jednog metra.

– Kako bi olakšalo poslovanje zakupoprimcima poslovnih prostora koji su u vlasništvu preduzeća, J.P. RAD d.o.o. je na današnji dan 27.03. donijelo odluku da obustavi fakturisanje zakupnine u cjelokupnom iznosu što će važiti do prestanka stanja nesreće.

– Servisne informacije u vezi sa pružanjem komunalnih usluga te eventulanim prekidima, kao i ostale važne obavijesti u vezi sa aktuelnom situacijom građanima su dostupne na službenoj stranici preduzeća www.jpradlukavac.ba te FB stranici J.P. „RAD“ doo Lukavac.

Sve službe preduzeća stoje na raspolaganju građanima 24h.