U službi građana općine Lukavac
OBAVIJEST

Odlukom Općinskog vijeća Lukavac utvrđena je cijena odvoza kućnog smeća i ista je ograničena na dvije kante od 120 litara po jednom odvozu. Korisnicima usluge koji u zimskom periodu imaju veću količinu šljake – pepela ( a koja ne spada u kućno smeće), nudimo odvoz iste dva puta mjesečno po cijeni od 60,00 KM za period od 01. 01. 2019.god do 31.04.2019.god.

Pozivamo zainteresovane za ovu uslugu da se jave u nadležnu službu preduzeća radi sklapanja ugovora. U protivnom, svaka veća količina od propisane (dvije kante od 120 litara po odvozu), neće bit odvezena.