U službi građana općine Lukavac
Nepropisno odlaganje smeća (lokacija kod Doma zdravlja)

Primjer kako ne treba odlagati smeće, iz priložene fotografije se vidi da iako je lijevi kontejner prazan da građani odlažu smeće pored istog.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.