U službi građana općine Lukavac
Nepropisno odlaganje smeća

Na lokalitetu ulice Redžepa ef. Muminhodžića na zelenoj površini nalazi se veća količina otpada, a koja prema Odluci o komunalnom redu ne spada u kućno smeće ( šut, prozori, i sl.). Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. Protiv građana koji se ne budu pridržavali navedenih mjera i odredbi donesenih Odlukom o komunalnom redu provest će se inspekcijski nadzor.

Prilog: Fotografije od 29.06.2020. god.