U službi građana općine Lukavac
KRAĐA ILI IZAZOV

KRAĐA ILI IZAZOV
U emisiji „IZAZOV“ koju je televizija Lukavac emitovala dana 08.07.2020. godine u 20:00 sati dvojac bez kormilara Delić-Suljić, pokušavao je na najpodliji i najokrutniji način diskreditovati i kompromitovati poslovanje J.P.“RAD“ d.o.o. Lukavac i direktora Osmić Nehrudina.
Posrnuli maratonci pod okriljem privatne televizije i rasprave o vodosnadbijevanju grada Lukavca nisu ni slutili da neće istrčati počasni krug i da će umjesto uspjeha u narednom periodu uslijediti istrage protiv lopova i kriminalaca, koji su radili, ali i danas rade kriminalne radnje na štetu grada Lukavaca.
Zbog toga potpuno transparentno otkrivamo!
– Na dan 31.12.2005.godine dok je još vladao posrnuli direktor Suljić Sead preduzeće J.P.“RAD“ d.o.o Lukavac zapošljavalo je 145 radnika.
– Prosječna plata radnika u preduzeću bila 467,10 KM.
– Iskazani gubitak za 2005.godinu bio je 457.183,00 KM.
– Iskazani gubitak za 2006.godinu bio je 613.769,00 KM.
– Stanje obaveza na dan 31.12.2005.godine je 3.144.897,00 KM.
– Stanje obaveza na dan 31.12.2006.godine je 3.602.678,00 KM, bez uračunate obaveze prema G.I.K.I.L – u po presudi za neplaćanje vode u iznosu od 1.271.259,74 KM bez zateznih kamata.
 Po razrješenju direktora Suljić Seada plaćene su obaveze u iznosu 1.284.626,00 KM i potpisan sporazum o odgođenom plaćanju na rate sa Poreskom upravom FBIH na iznos od 2.132.382,95 KM sa kamatom u iznosu od 981.319,00 KM i troškovima prinudne naplate u iznosu 72.822,09 KM.
Kao odgovorna osoba i kao direktor preduzeća J.P“RAD“ d.o.o.Lukavac postavljam pitanja pomenutom dvojcu Delić-Suljić:

 1. Ako je preduzeće tada bilo solventno i likvidno kako je moguće da su plaće radnika isplaćivane u dva djela i ako je godišnji budžet bio isti kao i danas?
 2. Zašto gospodine Suljiću nisi platio niti jednu ratu duga u mandatu od 6 godina po presudi od 15.11.1999.godine na iznos od 1.271.259,74 KM, koja te čekala po razrješnju tvog predhodnika direktora Hasana Bajrića?
 3. Zašto si Suljiću sebi isplaćivao dnevnice od po 100 eura za putovanje u Njemačku dana 29.10.2001.godine iz sredstava J.P.“RAD“d.o.o. Lukavac a putovao si na izlet sa Kuglaškim klubom Lukavac?
 4. Kome si Suljiću kupio mesa u iznosu od 55.682,70 KM i ako nisi imao restoran u preduzeću i plaćao isto to meso putem cesija istom mesaru sa kojim si studirao u Banja Luci u iznosima:
  3.501,00 KM
  10.000,00 KM
  10.160,00 KM
  4.584,80 KM
  500,00 KM
  3.060,80 KM
  4.329,60 KM
  4.642,80 KM
  3.043,70 KM
  3.759,70 KM
  1.685,70 KM
  Mesom se sigurno nisu častili radnici J.P.“RAD“d.o.o. Lukavac (Hota, Supa, Bakin, i
  ostali) koji su meso jeli samo za BAJRAM.
 5. Zašto si podizao kredit kod Investicijske banke BiH u iznosu od 355.967,75 KM,
  Ako je preduzeće bilo likvidno?
 6. Zašto si sebi uzeo kredit od sredstava J.P“RAD“d.o.o. Lukavac u iznosu od 36.000,00
  KM na period odplate 25.godina sa kamatnom stopom od 2,5%, i zašto si ga plaćao kompenzacijama sredstvima od komunalnih taksi?
 7. Zašto si kao najodgovornija osoba u preduzeću J.P.“RAD“d.o.o. Lukavac omogućio da
  se pokradu radničke plaće iz blagajne preduzeća dana 25.06.2004.godine u iznosu od 49.435,00 KM?
  Zašto si natjero službenika preduzeća Gazibegović Satka da isti dan podigne novac iz banke i položi ga u blagajnu koja je bila otključana tjekom krađe?
  Zašto si ostavio novac u blagajni kad uopšte nisi imao Pravilnik i Odluku o blagajničkom maksimumu, a izradio si ga i usvojio tek poslije krađe 30.07.2004.godine pod brojem 07-010-1875/04 i maksimalno si mogao u blagajni ostaviti 5.000,00 KM?
 8. Zašto si Suljiću potpiso štetan ugovor sa Selom Mira i obavezao se da ćeš usluge
  Kombinovanom cisterom SEPTIK vršiti besplatno, a nakon toga ti i tvoj šef finansija Satko Gazibegović fakturisali ste radove na iznos 90.069,25 KM na koji je plaćen PDV, a nikada nije naplaćen?
 9. Zašto ste ti i tvoji saradnici sve to radili a preduzeće nije imalo niti jednu kvalitetnu
  radnu mašinu (kombinovana mašina za VIK, buldozer za deponiju smeća, vozila za zimsku službu, motorne pile, kosilice…)?
 10. Zašto ste trgali listove Pravilnika o radu i mjenjali ih, kako bi nanjeli što veću štetu
  rukovodiocima protiv kojih ste vodili sudske postupke, a koji su nakon suđenja oslobođeni od tužbi?
  Da li je J.P.“RAD“d.o.o. Lukavac pred stečaj neka kaže činjenica da preduzeće ima
  visoka dugovanja i još veća potraživanja od korisnika komunalnih usluga ali i redovno
  isplaćenih 180 mjesečnih plaća sa prosjekom u iznosu od 994,00 KM.
  Pitanja za Načelnika Edina Delića slijede naknadno.
  Dir.Nehrudin Osmić, dipl.ing.