U službi građana općine Lukavac
Kontakt informacije

Sjedište preduzeća

Adresa

Partizanski put bb

E-mail

info@jpradlukavac.ba

Centrala

(035) 555-096

Radno vrijeme

Pon – Pet | 07:00 – 15:30

Službe

Rukovodilac Služba za pravne, kadrovske i opće poslove
Mr. Alma Džibrić, dipl.prav.
alma.dzibric@jpradlukavac.ba
Rukovodilac Radne jedinice Komunalne usluge, vodovod i toplifikacija
Mr.Sc. Mirhat Đulić, dipl.ing.rud.
mirhat.djulic@jpradlukavac.ba
Rukovodilac službe za odnose sa javnošću
Anel Osmanović, ba. prava.
anel.osmanovic@jpradlukavac.ba
Rukovodilac radne jedinice Građevinska operativa i autoservis
Harun Hodžić, dipl.ing.građ.
harun.hodzic@jpradlukavac.ba
Rukovodilac Odjela prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i održavanja higijene grada
Azra Aganović, dipl.ing.tehn.
azra.aganovic@jpradlukavac.ba
Stručni saradnik za razvoj i investicije
Muhamed Spahić, dipl.ing.maš.
muhamed.spahic@jpradlukavac.ba
Rukovodilac Službe za finansijsko-ekoneomske i planske poslove
Mevludin Đerzić, dipl.oec.
mevludin.djerzic@jpradlukavac.ba
Stručni saradnik za javne nabavke
Aida Lalić, dipl.oec.
aida.lalic@jpradlukavac.ba
Stručni saradnik za plan i analizu
Jasmin Mujagić,dipl.oec.
jasmin.mujagic@jpradlukavac.ba
Rukovodilac odjela vodovoda i kanalizacije
Muris Osmić, ba.ing.maš.
muris.osmic@jpradlukavac.ba