U službi građana općine Lukavac
Komunalno na internetu

httpJ.P.“Rad“ Lukavac u posljednjih nekoliko mjeseci intenziviralo je aktivnosti na stvaranju partnerskog odnosa sa korisnicima svojih usluga. Budući da su komunalne usluge jedan od ključnih parametara za ocjenu kvaliteta života u lokalnoj zajednici ove su aktivnosti u interesu svih građana.

U okviru kampanje „Volim Lukavac“ uvođenjem niza mjera, unaprijeđenjem poslovne politike i animiranjem građana pokazali su se kao društveno-odgovorna kompanija, a nova potvrda tog statusa je pokretanje web stranice. Na njoj svi zainteresovani ubuduće mogu pronaći niz informacija, odluka i drugih objava, kao i kontake i galeriju fotografija. Nehrudin Osmić, direktor preduzeća danas je u krugu saradnika stranicu zvanično pustio u rad. „Zadovoljstvo mi je što sam u prilici i na ovakav način podržati partnerski odnos sa našim korisnicima. Na izradu stranice smo se i odlučili kako bi smo građanima, našim osnivačima,poslovnim partnerima  i medijima pružili što više korisnih i zanimljivih informacija.

Pri tome mi je posebno važno da će naši korisnici tako brže i jednostavnije ostvariti kontakt sa nama i redovno moći pratiti aktivnosti na terenu, te biti obaviješteni o eventualnim poteškoćama u pržanju pojedinih usluga“, izjavio je ovom prilikom direktor Osmić. Saradnike  je podsjetio na  misiju i viziju preduzeća koja, između ostalog, podrazumijeva kontinuitet u naporima da se podigne kvalitet života građana Lukavca davanjem kvalitetnih usluga u svim segmentima djelovanja i društveno-odgovornim upravljanjem.

„Naša vizija je svojim uslugama obuhvatiti kompletnu teritoriju i sve stanovnike općine Lukavac. Nastojat ćemo pratiti svjetske trendove i dostupne tehnologije i prakse i unaprijeđivati svoje usluge prateći načela zaštite okoliša. Želimo biti glavni akteri borbe za čistiji, ljepši i za život ugodniji Lukavac“, izjavio je Osmić. Stranicu www. jpradlukavac. ba možete posjetiti i preko banera „Volim Lukavac“.