U službi građana općine Lukavac
KONTAKT

Tel./Fax: 035/554-439

Centrala: 035/555-096

E-mail: jprad@bih.net.ba; osmanovicanel1990@gmail.com

Kontakt osoba: Osmanović Anel, Služba za odnose s javnošću