U službi građana općine Lukavac
JAVNE NABAVKE

PLAN NABAVKI 2021

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -6 Hidraulična crijeva

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -4 Rezervni dijelovi za radne mašine

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -2 Rezervni dijelovi za teretna motorna vozila Mercede

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -5 Rezervni dijelovi za teretna motorna vozila

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -3 Rezervni dijelovi za teretna motorna vozila

Odluka o izboru naj. ponuđača LOT -1 Rezervni dijelovi za teretna motorna vozila MAN

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN mat. za grijanje 2021-LOT 1. Čelične cijevi

Odluka o poništenju postupka JN materijala za grijanje 2021 – LOT 2

Odluka o poništenju postupka JN mateijala za grijanje 2021-LOT 4

Odluka o izboru naj.ponuđača-Nabavka betona, maltera, pločica i potrošnog materijala za 2021.g.

Odluka o izboru naj. pon. Nabavka građ.mat. LOT 1. Armatura i čelik

Odluka o izboru naj. pon. JN za grijanje 2021-LOT3- Potrošni mašinski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba– Fazonski komadi i cijevi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za teretna i putnička motorna vozila

Odluka o izboru naj. ponuđača/nafte i benzina.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za teretna i putnička motorna vozila za lotove br. 12.,13.,14.,25. i lot br. 26.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (rabljeni traktor).

Odluka o izboru naj. ponudjaca, potrosni materijal za kosilice i trimere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-ulja i maziva-2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca.
Javna nabavka nafte i benzina za potrebe J.P. ”RAD” Lukavac-2021.g.

Rješenje o djelimičnom usvajanju žalbe, nafta-2021-1-

Odluka o izboru-najpovoljnijeg ponudjača-vodovodni-materijal-2021-lot-3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -vodovodni materijal 2021-LOT. 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Lot-2 Autogume

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -vodovodni materijal 2021-LOT. 4

Odluka o poništenju Odluke Lot -2 Autogume

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka građ.materijala 2021. Lot.6

Odluka o poništenju postupka -Nabavka građ. materijala za lotove, 3, 4, 5 i 7.2021.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka građevinskog materijala Lot-1. Drvena građa

Odluka oizboru najpovoljnijeg ponzđača – Nabavka građ- mat-2021-Lot 8.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka građevinskog materijala 2021. Lot 2. Stolarija

Odlukao poništenju postupka javne nabavke ulja i maziva Lot 1 za 2021.g.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca Lot 2. Autogume

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-kancelarijski materijal 2021.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača /krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje saobraćajnica.

 

PLAN NABAVKI 2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke HTZ opreme – II.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kreditnog zaduženja za potrebe J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac

Odluka o poništenju postupka javne nabavke HTZ opreme I.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača HTZ opreme 2020.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete na području grada Lukavca.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća 2020.g.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za grijanje za 2020.g. LOT 2.

Odluka o poništenju postupka JN materijala za grijanje 2020.g. LOT 4

Odluka o poništenju postupka JN materijala za grijanje 2020.g. LOT 5

Odluka oponištenju postupka JN materijala za grijanje za 2020.g. LOT 3-II

Odluka o poništenju postupka JN – MATERIJAL ZA 2020.G. LOT 2 -II

Odluka o poništenju postupka JN materijala za grijanje 2020.g. LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača – vodovodni materijal 2020.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN mat. za grijanje za 2020.g. LOT 1. Ponovljen postupak II.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2. autogume 2020.g.

Odluka o otkazivanju postupka nabavke HTZ opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN. MAT. za grijanje 2020.g. LOT 1.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke materijala za grijanje 2020.g. Lot 2.

Odluka o otkazivanju postupka nabavke HTZ opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal 2020.g.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rabljenog specijalnog vozila za odvoz smeća 2020. god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1. ulja i maziva 2020.g.

Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača. Nabavka nafte i benzina  2020 god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Nabavka građevinskog mat. 2020. god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete na području grada Lukavca

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala 2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka materijala za održavanje ulične rasvjete na području grada Lukavca

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala 2019.

Izmjena u Planu kapitalnih investicija za 2019. godinu

Odluka o pokretanju postupka nabavke krečnjačke kamene frakcije za proizvodnju asfalta i zimsko održavanje saobraćajnica i betona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javna nabavka nafte i benzina za potrebe JP Rad D.O.O. Lukavac

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 (kameni agregati, pijesak i asfalt)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 – (Nabavka betona MB 30)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za održavanje javne rasvjete na području općine Lukavac u 2019. godini.

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – ograde na deponiji Potočari u Huskićima.

Odluka o pokretanju postupka nabavke kamenog agregata, pijeska i betonskih cijevi u 2019. godini

PLAN NABAVKI 2018

Odluka o pokretanju postupka nabavke nafte i benzina za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka nafte i benzina za potrebe JP Rad Lukavac

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala 2018.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -kancelarijski materijal 2018

Odluka o pokretanju postupka nabavke HTZ opreme 2018. g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača HTZ

Odluka-o-pokretanju-postupka-nabavke-vodovodnog-materijala-za-potrebe-JP-Rad-Lukavac-2018.-g..doc

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka nabavke kamenog agregata, pijeska i betonskih cijevi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kamenog agregata, pijeska i betonskih cijevi

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ulja, maziva i autoguma za potrebe JP Rad Lukavac

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Lot 1 . Ulja i maziva

Odluka o pokretanju postupka nabavke građevinskog materijala za potrebe JP Rad Lukavac 2018. godini.