U službi građana općine Lukavac
J.P. ”RAD” Lukavac pokreće sudske postupke

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac pokreće sudske postupke protiv korisnika komunalnih usluga koji imaju dugovanja po osnovu izvršenih komunalnih usluga isporuke grijanja, isporuke vode i odvoza smeća u periodu od 01.01.2020. do 30.09.2020. godine.

Pozivamo sve korisnike komunalnih usluga da u što kraćem roku izmire dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću, kako bi izbjegli plaćanje sudskih troškova i zakonskih zateznih kamata .Istovremeno se zahvaljujemo korisnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze.