U službi građana općine Lukavac
Historijat

Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge ¨RAD¨ Lukavac osnovao je Narodni odbor Opštine Lukavac u Lukavcu dana 12.03.1962. godine pod nazivom „Komunalno preduzeće Lukavac“, preduzeće za komunalne poslove.

Današnje Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge ¨RAD¨ Lukavac nastalo je odlukom Skupštine Opštine Lukavac od 27.12.1989. godine.

Odluku o osnivanju preduzeća iz 1962. godine možete pogledati klikom na ovaj link (Odluka_o_osnivanju_preduzeća).

2019. godine Rješenjem o izmjenama podataka Općinskog suda u Tuzli broj: 032-0-Reg-19-000091 od 06.02.2019. godine izvršen je upis sljedećih podataka od značaja za pravni promet: podaci o upisu usklađivanja statusa i oblika organizovanja preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima, sa promjenom opisa uz naziv društva, utvrđivanja osnivača društva, dopune djelatnosti u unutrašnjem prometu i brisanje prava obavljanja vanjskotrgovinskog prometa, uz provođenje Rješenja Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj: 01-714/2015 od 17.12.2015. godine.

Nakon izvršenog upisa, preduzeće djeluje pod nazivom: Javno preduzeće za komunalne i zanatske usluge „RAD“ društvo sa ograničenom odgovornošću Lukavac.

Skraćeni naziv Društva je: J.P. “RAD” d.o.o. Lukavac.