U službi građana općine Lukavac
Gdje platiti račune?
Usluge J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac mogu se platit na sljedećim lokacijama:

Blagajna preduzeća, Partizanski put bb, 75 300 Lukavac
Naplatni punkt Lukavac Grad, Mehmedalije Maka Dizdara, 75 300 Lukavac
Naplatni punkt Lukavac Mjesto, Muhameda Hevaia Uskufija, 75 300 Lukavac

U lokalnim filijalama banaka:

NLB Tuzlanska banka, broj računa: 132120-0307860053
Sparkasse bank, broj računa: 199050-0006731798
Addiko Bank, broj računa: 3060440000389985
UniCredit Bank, broj računa: 338300-2250425336

Naplata računa za toplotnu energiju na naplatnim mjestima Elektroprivrede BiH bez provizije.