U službi građana općine Lukavac
Demontaža dekorativnih elemenata u ul. Branilaca Bosne