U službi građana općine Lukavac
Današnje aktivnosti (11.06.2020. god)

Današnje aktivnosti radnika našeg preduzeća zaduženih za održavanje javnih zelenih površina počele su sa košenjem trave u Titovoj ulici kod Doma kulture, u toku su i ostali radovi na uređenju zelenih površina kao što su okopavanje zelene ograde, okopavanje cvijeća, a jedna ekipa je u MZ Babice i rade na uređenju putnog pojasa. Od ostalih aktivnosti bitno je kazat da je za danas vodosnabdijevanje uredno, odvoz smeća se vrši u skladu sa redovnim rasporedom za četvrtak, a održavanje ulične rasvjete planirano je u MZ Devetak.