U službi građana općine Lukavac
Apel građanima

 

Na lokalitetu ulice Armije R BiH  nalazi se veća količina šuta na zelenoj površini. Obzirom da se radi o nepoštivanju Odluke o komunalnom redu, prinuđeni smo isto prijaviti nadležnoj inspekciji Općine Lukavac.

Upućujemo apel korisnicima usluge odvoza kućnog smeća, da su dužni sakupljeno smeće pažljivo odlagati u posude za smeće, tako da se ono ne rasipa i ne prlja okolni prostor. Zabranjeno je odlaganje smeća uz posude za smeće, ulijevati u njih tekućine, bacati građevinski materijal, dijelove kućnog namještaja i sl. Takođe je zabranjeno svako prebiranje i prekopavanje po smeću. J.P. ”RAD” Lukavac će u saradnji sa komunalnom inspekcijom sankcionisati one građane koji ne poštuju odredbe donesene Odlukom o komunalnom redu.

received_10211970668081447