U službi građana općine Lukavac
Aktivnosti na uređenju grada

Naše ekipe koje rade na održavanju javnih zelenih površina i danas bez obzira na visoke dnevne temperature vrijedno rade, a neke od današnjih aktivnosti su: košenje i sakupljanje trave u Lukavac Mjestu i parku kod Doma kulture, naša druga ekipa je raspoređenja na orezivanje i okopavanje zelene ograde, dok je treća ekipa raspoređena na uređenje cvijeća (okopavanje i zalijevanje u jutarnjim satima).