U službi građana općine Lukavac
Aktivnosti za dan 23.08.2021.g.

Današnje aktivnosti uređenja javnih zelenih površina ekipe našeg preduzeća počele su sa uređenjem putnog pojasa u Tabacima. Osim uređenja putnog pojasa, danas će se radit i na čišćenju otpada sa zelenih površina, pažnja se posvećuje i oblikovanju zelene ograde, ukrasnog grmlja, čišćenju staza, parkova kao i uređenju šetališta.

Od ostalih aktivnosti bitno je kazat da je vodosnabdijevanje uredno. Apelujemo na korisnike da vodu troše što racionalnije, a posebno da ne pune bazene, zalivaju bašte, peru asfaltne površine i slično.

Odvoz smeća odvija se po planiranom rasporedu za ponedeljak, a održavanje ulične rasvjete danas je planirano u Devetaku i Rudničkoj ulici.