U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 08.02.2019. god

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Danas korisnici mogu očekivati uredno vodosnabdijevanje u gradu i prigradskim naseljima, uz normalno funkcionisanje kanalizacionog sistema. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povećane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe. 

Zimska služba: Svi ljudski i materijalno-tehnički resursi su u pripravnosti.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.