U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 22.01.2019 god.

Stanje vodosnabdijevanja gradskih  i  prigradskih  vodovodnih sistema kojima upravlja JP RAD  Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće zbog povečane koncentracije mangana, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.

Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica u toku.

Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni. Ekipe zimske službe rade neprekidno na održavanju putnih pravaca.