U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 17.12.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda  odvijalo se normalno i bez ograničenja. Danas korisnici mogu očekivati urednu isporuku vode u gradskim i prigradskim naseljima (voda se može koristit za higijensko – sanitarne potrebe). Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se otežano zbog nemogućnosti prilaza sabirnog vozila mjestima gdje se odlaže smeće (zaleđena cesta, visinske zone ).   Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Zimska služba: Zimska služba izvršava planom zacrtane zadatke. Svi putni pravci koji su u nadležnosti J.P.»RAD» Lukavac su prohodni.

Pozivamo korisnike koji imaju dugovanja prema JP.  ”RAD” Lukavac, da svoje obaveze izmire u što kraćem roku, te se zahvaljujemo korisnicima koji uredno  plaćaju svoje račune i time pomažu u održavanju vodovodne mreže i sisteme grijanja.