U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 03.12.2018. god.

Vodosnabdijevanje i isporuka toplotne energije u danima vikenda odvijalo se normalno i bez ograničenja. Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” Lukavac danas  je uredno i nema planiranih isključenja radi izvođenja radova na mreži.Isporuka i distribucija toplotne energije uredna. Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P.»RAD»Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.