U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 28.04.2021.g.

VODOSNABDIJEVANJE:

Stanje vodosnabdijevanja gradskih i prigradskih vodovodnih sistema kojima upravlja J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac danas je uredno (do kraćeg prekida dolazilo je u Doložaju).

Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

Kanalizacioni sistem uredno funkcioniše.

U okviru redovnih aktivnosti tim radi na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

SNABDIJEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM:

Obavještavamo korisnike centralnog grijanja na području grada Lukavca da su se stekli uslovi za završetak sezone grijanja 2020/2021.

U skladu sa članom 7. Odluke o snadbijevanju toplotnom energijom vrši se distribucija toplotne energije od 15 oktobra do 15 aprila, a izvan grijne sezone vrši se distribucija toplotne energije ako temperatura padne ispod 12° C, mjerena tri dana uzastopno u 21:00 sat. Obzirom na navedeno, sezona grijanja 2020/2021 zvanično završava zaključno sa 27.04.2021. godine ( za mjesec april biti će fakturisano 25 dana).

ODVOZ SMEĆA:

Odvoz smeća vrši se u skladu sa redovnim rasporedom za srijedu.

HIGIJENA GRADA:

Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba, a danas se nastavlja sa aktivnostima na uređenju asfaltnih i zelenih površina.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. ”Rad” Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale.