U službi građana općine Lukavac
Uređenje šetališta u ulici Branilaca Bosne i orezivanje i oblikovanje drveća na području grada Lukavca.

Današnje aktivnosti radnika nešeg  preduzeća  zaduženih za održavanje javnih zelenih površina ogledaju se u uređenju šetališta u ulici Branilaca Bosne, gdje će  izvršit radove na košenju trave i uređenju cvijeća, druga ekipa je raspoređena na košenje i sakupljanje trave u ulici Kulina bana, dok treća ekipa radi na orezivanju i oblikovanju drveća u ulici Armije BiH i Redžepa ef. Muminhodžića, a sve kako bi se obezbjedila saobraćajana i bezbjednost pješaka. Pored aktivnosti na uređenju zelenih površina jedna od naših ekipa radi na farbanju stubova ulične rasvjete kod Doma zdravlja. Ekipe vodovoda u okviru redovnih aktivnosti rade na praćenju stanja i održavanju vodovodne i kanalizacione mreže. Timovi su svakodnevno na terenu na praćenju i mjerenju protoka vode.

J.P. ”RAD” d.o.o. Lukavac preduzeće u službi građana općine Lukavac.