U službi građana općine Lukavac
Servisne informacije za dan 25.03.2020. god.

Zbog tehničkih problema na rezervoaru Doložaj jutros je dolazilo do kraćih prekida vodosnabdijevanja, a sad trenutno vodosnabdijevanje je uredno u gradskim i prigradskim naseljima. Voda iz gradskog vodovoda Lukavac ne zadovoljava kvalitetu propisanu prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, ali se kao takva može koristiti za higijensko – sanitarne potrebe.  Odvoz smeća odvija se po ustaljenom rasporedu. Održavanje čistoće javnih površina vrši se prema Programu o održavanju čistoće javnih površina čije izvršenje prati nadležna općinska služba. Isporuka i distribucija toplotne energije uredna, a svakodnevno se vrši obilazak i kontrola ispravnosti rada podstanica.

Zaštita vodomjera u zimskom periodu:

• Neophodno je blagovremeno poduzeti potrebne mjere zaštite od mraza, tako što će se vodomjer i otkrivene cijevi obložiti odgovarajućim termo izolacijskim materijalom.
• Zamrznute instalacije nikako se ne smiju odleđivati direktnim polijevanjem tople vode preko njih, niti korištenjem otvorenog plamena

Zimska služba: Svi putevi koji su u nadležnosti J.P. ”RAD” Lukavac su prohodni.

Za primjećene kvarove na vodovodnoj, kanalizacionoj mreži u dijelu koji pripada J.P. Rad Lukavac molimo građane da prijavu izvrše na telefon broj 035/ 555-096 kako bi nadležne službe blagovremeno intervenisale