U službi građana općine Lukavac
Radovi na ograđivanju deponije Potočari