U službi građana općine Lukavac
Gdje platiti račune?

Usluge J.P. „Rad“ Lukavac mogu se platiti na sljedećim lokacijama:

  • Blagajna preduzeća, Partizanski put bb, 75 300 Lukavac
  • Naplatni punkt  Lukavac Grad, Mehmedalije Maka Dizdara, 75 300 Lukavac
  • Naplatni punkt Lukavac Mjesto, Muhameda Hevaia Uskufija, 75 300 Lukavac
  • U lokalnim filijalama banaka: NLB Tuzlanska Banka, Sparkasse Bank, Hypo Alpe Adria Bank
  • Naplata računa za toplotnu energiju na naplatnim mjestima Elektroprivrede BiH bez provizije